polski tred (2)

1 Name: Anonymous Linguist : 2018-08-04 18:51 ID:3AxZ1V9r

sa tu jeszcze jacys polacy?

2 Name: Anonymous Linguist : 2019-12-27 14:12 ID:zgKy8Wsr

przybłąkałem się tutaj i melduję się anonie

Name: Link:
Leave these fields empty (spam trap):
More options...
Verification: