Nordic @4-ch:mobile


1: THE FUTURE OF TEXTBOARDS, IN http://fart.ga/ !! (1)
2: English Secret (4)
3: mämmi (3)
4: Norsk (26)
5: Íslenska (44)
6: Sex det är livet det. Fan vad jag gillar tjejer (17)
7: IC CWELLE DENE! (1)
8: Dansker i 4ch? (7)
9: Germany joining United States of Scandinavia (2)
10: FINNISH IS SO DAMN TROLLISH (16)

Thread list